Aan het woord

Aan het woord

Op deze pagina leest u opinies en bijdragen over kinderarmoede in België, reacties van onze zorgpartners en andere betrokkenen.

Kansarmoede gaat iedereen aan

Geschreven door Prof. Dr. Pete… op vrijdag 11 nov 2016
In België leeft vandaag één kind op zes in armoede. Dat is een hallucinant cijfer. Zeker als we weten dat armoede op jonge leeftijd tot een levenslange achterstand leidt. Prof. Dr. Peter Adriaenssens, Kinder- en jeugdpsychiater in het UZ Leuven, roept ons op om kinderarmoede zo snel mogelijk te stoppen!

Wat een fonds op naam kan betekenen

Geschreven door Pelicano op woensdag 02 nov 2016
Het plotse verlies van zijn vrouw Gerda heeft Pieter er toe aangezet om na te denken over wat er ‘later’ met hun vermogen moet gebeuren. De notaris wees hem op de mogelijkheid om dit vermogen na te laten aan de organisatie waaraan zowel Pieter als Gerda hun hart hadden verpand: Stichting Pelicano.

Armoede schaadt

Geschreven door Christiaan Hoorne op dinsdag 01 nov 2016
Naar aanleiding van de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober en de recent gepubliceerde cijfers uit de Armoedebarometer 2016, laat onze algemeen directeur Christiaan Hoorne zijn licht schijnen over het vele werk dat we nog voor de boeg hebben om (kinder)armoede de wereld uit te helpen. Want 1 op 6 kinderen in armoede is gewoon té veel!

Pelicanokinderen op school

Geschreven door Dirk Van der B… op vrijdag 03 jun 2016

Getuigenis van een zorgpartner

“De ondersteuning door Pelicano, momenteel voor een 7-tal kinderen, is dinsdag op de schoolraad aan bod gekomen. Directie (en medegaand de kinderen) zijn unaniem zeer zeer lovend over de gerealiseerde samenwerking. Ik heb zelden een dergelijke tevredenheid kunnen meten en mee beleven.

Kansarmoede in België

Geschreven door Dirk Van der B… op vrijdag 03 jun 2016
Een bijdrage door Dirk Van der Bauwhede, onze afgevaardigd bestuurder Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Armoede veroorzaakt uitsluiting. Gezinnen in armoede ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen. En als mensen worden uitgesloten van een menswaardig leven, heet dat onrecht.