Armoede schaadt

Geschreven door Christiaan Hoorne op dinsdag 01 nov 2016

Een bijdrage door Christiaan Hoorne, onze algemeen directeur

Op 17 oktober was het de Werelddag van Verzet tegen Armoede. De cijfers uit de nieuwe Armoedebarometer 2016 drukten ons nog eens met de neus op de feiten. De strijd tegen armoede is ook bij ons nog lang niet gestreden.

Vandaag leeft gemiddeld 15% van de Belgische bevolking onder de armoedegrens. Eén op zes kinderen (!!) in ons land wordt in armoede geboren.

Stuk voor stuk unieke kinderen met talenten en dromen die opgroeien in mensonwaardige omstandigheden. Ze wonen in kleine, slecht verwarmde en vochtige huizen. Er is vaak niet genoeg geld om winterkleren te kopen. Warme maaltijden kennen ze niet. Voor sportclubs of een jeugdbeweging zijn er geen centen. Ze ontvangen geen culturele prikkels en de springplank naar een volwassen leven in armoede ligt al klaar.

Hoog tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken!

Voor deze kinderen wil Stichting Pelicano het verschil maken. Met de hulp van onze partners grijpen we in waar het écht nodig is.

Wat we doen:

We bieden kinderen en jongeren duurzame financiële ondersteuning op maat. Omdat alle kinderen de toekomst van onze samenleving zijn, ongeacht hun sociale en financiële achtergrond. Op die manier willen we een zee van kansen creëren.

Om zo gericht mogelijk te werk te gaan baseert Pelicano zich op de informatie van diverse instellingen die met kinderarmoede geconfronteerd worden. Vaak zijn dit scholen en internaten, medisch-pedagogische instellingen, lokale verenigingen, OCMW en CPAS. Zij zijn onze belangrijkste antennes.

Daarnaast ontvangen we informatie via de dossiers van de Dienst Sociale Zaken van het Huis van Z.M. de Koning. Met deze gegevens kunnen we het lokale OCMW of CPAS van de sociale hulpvrager contacteren en zo elk dossier analyseren.

De Sociale Commissie van de Stichting Pelicano beslist na de analyse dan om:

  • ofwel éénmalig de schulden van de betreffende kinderen te betalen (bv. schoolfactuur, ziekenhuisfactuur, vrijetijdsactiviteiten, …)
  • ofwel een Pelicano-zorgpartnerschap op te starten: een duurzaam project tot het een einddiploma behaalt

De zorgpartnerschappen met scholen, OCMW’s en CPAS biedt Pelicano de mogelijkheid te werken met vakmensen (maatschappelijk werkers, leerlingenbegeleiders, opvoeders, zorgcoördinatoren, …) die zeer goed op de hoogte zijn van de situatie van deze kinderen en die op hun beurt ook vertrouwelingen zijn.

Zo kunnen we garanderen dat uw bijdrage zonder omwegen bij Belgische armoedekinderen terecht komt!

Help een kind uit de armoede!

Klik hier en ontdek wat u kan doen om kinderarmoede een halt toe te roepen.