Wat een fonds op naam kan betekenen

Geschreven door Pelicano op woensdag 02 nov 2016

Het hartverwarmende verhaal van Gerda en Pieter

Pieter en zijn vrouw Gerda steunen Stichting Pelicano al jaren. Naast een maandelijkse schenking waren ze zelf ook actief betrokken bij de ontspanningsactiviteiten van Pelicano. Gerda las twee keer per week verhaaltjes voor en Pieter knapte als handige Harry mee allerlei klusjes op. Gerda is recent overleden. Pieter tracht zo goed en zo kwaad als het kan zijn leven voort te zetten en haalt veel troost en energie uit zijn betrokkenheid bij de organisatie.

Het plotse verlies van Gerda heeft Pieter er toe aangezet om na te denken over wat er ‘later’ met hun vermogen moet gebeuren. De notaris wees hem op de mogelijkheid om dit vermogen na te laten aan de organisatie waaraan zowel Pieter als Gerda hun hart hadden verpand. Hij stelt daarvoor een fonds op naam voor.

Het warmt Pieters hart om te weten dat hij het engagement zo kan verder zetten. Hij besluit een eerste gesprek aan te gaan. Hij heeft immers wel enkele ideeën en wensen over hoe zijn vermogen binnen de organisatie dient aangewend te worden. Bovendien vraagt hij zich af wie zal beslissen hoe het geld wordt besteed. Is er intern wel voldoende controle over wat waaraan wordt gespendeerd?

Na enkele warme gesprekken blijkt dat hij - binnen de visie van de organisatie - bij de oprichting van het fonds precies kan aangeven wat hij wil. De garantie dat een eigen Raad van Bestuur zal instaan voor het beheer van het vermogen in het fonds, de toepassing en de controle ervan, stelt hem volledig gerust.

Samen met de verantwoordelijken van de organisatie stelt hij de overeenkomst op. Dankzij de goede zorgen, de tijd die werd uitgetrokken voor alle gesprekken en de accurate informatie voelt Pieter dat deze oplossing perfect bij hem past. Het is precies wat Gerda zou gewild hebben.

Een kind uit de armoede helpen: een mooi gebaar.

Hoe kunt u Stichting Pelicano begunstigen in uw testament?