Filantropisch centrum

MEERDERE GOEDE DOELEN STEUNEN?

Stichting Pelicano is een Stichting die zich inzet voor de bestrijding van de immens groeiende kinderarmoede in ons land en dit op duurzame wijze. We zamelen gelden in om Belgische kinderen op medisch, sociaal en pedagogisch vlak duurzame hulp te bieden.

Stichting Pelicano biedt geldelijke steun aan kinderen via zorgpartners. Dit zijn o.a. scholen en OCMW's. Onze zorgpartners hebben een duidelijk beeld van de behoeften van deze kinderen. Wij staan in voor de kosten van opvoeding vanaf de geboorte tot het moment dat deze Pelicano-kinderen als jong volwassenen hun plaats op de arbeidsmarkt gevonden hebben.

Daarvoor heeft Stichting Pelicano in België een uitgebreid netwerk van zorgpartners uitgebouwd.

Vaststelling: veel mensen willen, gezien hun betrokkenheid en persoonlijke ervaringen, meerdere goede doelen ondersteunenen zodoende een gepersonaliseerd filantropisch verhaal realiseren.

Door toenemende vraag vanwege de donateurs hebben wij beslist om de Stichting Pelicano via haar Filantropisch Centrum open te stellen voor alle andere filantropische thema's. De stichting Pelicano is als mede-begunstigde of als executeur daartoe gemachtigd via haar Filantropisch Centrum. 

Stichting Pelicano werkt onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid en werkt rechtstreeks samen met de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Getuigenissen

Beestigonderwijs

“Ik ben de fiere meter van Andreas, een stoere kerel van 16 jaar die het de voorbije jaren niet makkelijk heeft gehad. Tegenslag en het verlies van zijn beste vriend zorgden ervoor dat hij school niet meer zag zitten, zich waardeloos voelde en nood had aan een time-out. We hebben het geluk dat er bij ons in de streek een bijzonder mooi project is opgestart voor precies dit type jongeren.

Gaandeweg zag ik in Andreas weer kracht verschijnen, goesting ook om de draad van het leven weer op te pikken. Zijn zelfvertrouwen groeit nog elke dag en hij heeft een doel waarvoor hij zich met plezier inzet. De zorghoeve is echt zijn redding geweest. Omdat ik zelf geen kinderen heb, ging ik langs de bank om een en ander te regelen voor mijn erfenis. Daar hebben ze me een Fonds op naam aangeraden. Ik weet nu dat niet alleen Andreas maar ook vele andere jongeren de kans zullen krijgen om op hun eigen manier hun weg te vinden in het leven: échte levenslessen vind je immers niet enkel op de schoolbanken.”

Anoniem

“Een jaar geleden kwam ik terecht in een verkeersongeval. Ik raakte zwaargewond en werd in ijltempo naar het ziekenhuis gebracht. Vijf operaties, talrijke bloedtransfusies en een lange revalidatieperiode volgden elkaar op. Ik heb een weinig voorkomende bloedgroep: mijn leven heeft afgehangen van een goede ziel die bloed is gaan geven. Dat besef ik vandaag nog elke dag.

Ik ben niet in staat om mijn bloed te delen, maar ik wil op mijn eigen manier bewust een steentje bijdragen aan de gezondheid van iemand in nood. Daarom schenk ik via een Fonds op naam een deel van mijn geld aan een organisatie die er altijd is: natuurrampen, aanslagen, evenementen… ze staan paraat. Jammer dat ik niet vroeger de waarde heb ingezien van delen waar je zelf voldoende van hebt. Maar het is nooit te laat om te geven!”

Koen uit Menen
Vzw Hachiko

“Ik ben alleen, en eigenlijk ook niet. Want Manouche is mijn levenspartner sinds jaar en dag. Zonder haar kan ik letterlijk niet van thuis naar de supermarkt geraken. Zij vangt op wat mijn ogen laten afweten: ik ben zo goed als blind en dus val ik volledig terug op het inschattingsvermogen van mijn begeleidingshond. De meeste mensen die zelf gezond zijn, schatten de waarde van zo’n hond niet juist in.

Natuurlijk is ze mijn maatje, maar ze is nog zo veel meer! Dankzij haar steek ik veilig de straat over, wandel ik zonder problemen de stoep op en af en reageer ik kordaat als er gevaar dreigt. Voor ik ziek werd, heb ik hard gewerkt. Ik wil dat die centen naar de opleiding van meer begeleidingshonden gaat. Daarom richtte ik een jaar geleden een Fonds op naam op. Mijn vermogen zal toelaten om minstens 10 honden op te leiden. Als ik er niet meer ben, zullen zo 10 mensen met een beperking voor de rest van hun leven fantastisch geholpen worden!”

Anja uit Gent