Home » die Keure gaat buiten de schoolmuren

die Keure gaat buiten de schoolmuren

die Keure gaat buiten de schoolmuren

Onderwijs doet ertoe. Vanuit deze visie ontwikkelt uitgeverij en drukkerij die Keure al decennialang educatieve uitgaven. Ook voor kinderen en jongeren die er het meest baat bij hebben, maar er het minst toegang tot krijgen. Om die visie ook buiten de schoolmuren verder te zetten, sloot de educatieve uitgeverij een structureel partnership af met Stichting Pelicano.

 

Uitgeverij en drukkerij die Keure ontwikkelt onderwijsmethodes in de vorm van kwaliteitsvol drukwerk en digitale leermiddelen. Dat doet ze vanuit de visie dat onderwijs ertoe doet voor iedereen, omdat kennis opdoen een basisbehoefte is. Daarnaast zijn betrokkenheid en respect twee cruciale waarden waaruit alle uitgaven vertrekken.

Maar de uitgeverij gaat nog verder: ze draagt haar waarden nu ook buiten de uitgaven en schoolmuren uit door haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Om respect en betrokkenheid te tonen voor elkaar en kinderen in armoede, zal die Keure Stichting Pelicano meerdere jaren financieel steunen om kinderarmoede in België mee te helpen oplossen. Dat duurzame engagement stemt overeen met de aanpak van Stichting Pelicano om kinderen te steunen tot ze afstuderen en hun plaats vinden in het werkveld. “Het is ook vanuit dat standpunt dat die Keure en Pelicano elkaar gevonden hebben”, vertelt Kristof De Boever, Head of Corporate Partnerships. “Want zo kunnen wij echte toekomstkansen bieden aan onze Pelicanokinderen. Kwalitatief onderwijs is een basisbehoefte en een noodzaak om de armoedecirkel te doorbreken.”

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter

OOK VOOR BEDRIJVEN.

Doen jij en jouw
collega’s mee?