Wij zorgen voor Pelicanokinderen

Alsof het onze eigen kinderen zijn

ONZE FILOSOFIE.

Voor het leven

Als ouder wil je het beste voor je kind. Niet voor een uur, niet voor een dag. Maar voor het leven. Ouders in armoede slagen daar niet altijd in.

 

Daarom is Kinderarmoedestichting Pelicano er. Ook wij willen het beste voor ‘onze’ kinderen. Niet voor even, maar voor de rest van hun leven. Dat is waarom we hen ondersteunen tot ze hun eigen weg kunnen verder zetten. Net alsof het onze eigen kinderen zijn.

17.500

jaren engagement in de komende
tien jaar voor Pelicanokinderen

ONZE WERKWIJZE.

Werkwijze in drie stappen

Kansarme kinderen opsporen

Kinderarmoedestichting Pelicano werkt samen met scholen, het OCMW en andere voorzieningen en instellingen. Die zijn goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen. Hoe efficiënter we kansarmoede kunnen opsporen, hoe sneller we kinderen kunnen helpen.

Dringende problemen oplossen

Voeding, kleding, hygiëne en gezondheid: daar zorgen we eerst voor. Niet door zomaar een bedrag aan de ouders te geven, maar door zelf die kosten te betalen. Daarnaast regelen we ook de kosten voor pedagogische en sociale behoeften. Denk aan schoolrekeningen en vrije tijd.

Duurzaam steunen

Tot het Pelicanokind zijn diploma behaalt of opleiding afwerkt, nemen we samen met onze zorgpartners onze verantwoordelijkheid op. Die zorgpartners betalen de schoolfacturen, kledij, voeding, medische kosten … met de financiële middelen die Kinderarmoedestichting Pelicano ter beschikking stelt.

Wat gebeurt er
met het geld?

Onze kerndoelstelling

Kinderarmoedestichting Pelicano ondersteunt kinderen langdurig en alleen met financiële middelen. Daarvoor is geld nodig. Veel geld.

Waar komt het geld vandaan?

Van kleine en grote donaties. Elke euro maakt een verschil. Zowel bedrijven als particulieren ondersteunen onze werking. Daarnaast prijzen we ons ook gelukkig met mensen die in hun testament of via een fonds geld schenken.

Hoe wordt het geld besteed?

Kinderarmoedestichting Pelicano waakt erover dat alle middelen naar de juiste bestemming vloeien. Dat is in eerste plaats het langdurig ondersteunen van onze Pelicanokinderen, tot ze hun diploma halen of hun opleiding afronden.

 

Het aantal medewerkers binnen de organisatie zelf is tot het strikte minimum herleid; voor ons telt in de eerste plaats elk kind in armoede. Gelukkig kunnen we ook op 720 vrijwillige zorgpartners een beroep doen.

 

Zijn er ook werkingskosten? Uiteraard: deze website, fondsenwerving, informaticakosten, promotie voeren … Geheel gratis lukt dat niet. Maar weet dat elke euro minstens twee keer wordt omgedraaid voor hij wordt uitgegeven.

Wordt Pelicano ook gecontroleerd?

Vast en zeker. Zowel een extern bedrijfsrevisoraat als de fiscale administratie volgen onze activiteiten nauwkeurig op. Jaarlijks worden de rekeningen gecontroleerd en goedgekeurd door de raad van bestuur van de stichting én worden de verplichte mededelingen gedaan aan de Nationale Bank van België.

Unieke rol voor zorgpartners

Uniek aan de werking van Kinderarmoedestichting Pelicano zijn onze zorgpartners. Dat zijn leerkrachten en directieleden van scholen, medewerkers van OCMW’s, CLB’s of andere instellingen die te maken hebben met de opvoeding van kinderen.

 

Zij komen in aanraking met de kinderen die in armoede leven en dienen de aanvraagdossiers voor nieuwe Pelicanokinderen in. Met hen sluiten wij een samenwerkingsovereenkomst af. Vervolgens beheren zij het geld waarmee Pelicanokinderen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen. Dat doen dus niet de ouders of de kinderen zelf.

 

Deze zorgpartners blijven gedurende het hele traject de vertrouwenspersoon van de Pelicanokinderen en engageren zich voor hun zorg.

Zorgvuldige selectie door sociale commissie

Niet elk kind dat een zorgpartner voordraagt, komt in aanmerking om geholpen te worden. Onze middelen zijn (jammer genoeg) nog altijd beperkt. Daarom zijn er onze sociale commissies.

 

Deze experts bestuderen om de twee weken alle nieuwe dossiers. Tijdens een grondig onderzoek houden ze rekening met welomlijnde criteria. Daarna beslist de commissie of een kind wordt ondersteund of niet. Geen eenvoudige beslissing, maar het gaat dan ook om een engagement voor heel veel jaren.

VRAAG EN ANTWOORD.

De antwoorden op de meest gestelde vragen

Heb je een vraag over wat Pelicano doet? Over hoe jij kan helpen? We hebben de antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen voor je verzameld.

We helpen kinderen door alle extra kosten te betalen die niet door de ouders of door reeds voorziene steun wordt gedragen (denk aan Groeipakket, studietoelage enzovoort). Zo zorgen we ervoor dat een Pelicanokind zeker één warme maaltijd per dag krijgt, dat het beschikt over warme kledij in de winter, dat het alles heeft voor zijn persoonlijke hygiëne, voldoende schoolmateriaal enzovoort. Als je niet in armoede leeft, kun je het je wellicht moeilijk voorstellen, maar deze kinderen ontberen vaak gewoonweg alle basisbehoeften.

 

Daarnaast strijden we ook tegen sociale uitsluiting. Voor een kind is het cruciaal om lid te kunnen zijn van een vereniging of om aan sport te kunnen doen. Daarvoor betalen we de kosten. Ook voor een schoolreis of een zomerkamp komen we tussen.

 

De rode draad in ons verhaal is dit: eens het kind het statuut heeft van Pelicanokind, doen we daar alles voor alsof het ons eigen kind is.

Je kunt op beide oren slapen: jouw steun wordt bijzonder goed geïnvesteerd om kinderarmoede te bestrijden.

 

Het leeuwendeel gaat naar onze Pelicanokinderen. Die ondersteunen we  tot ze hun diploma halen of hun opleiding afronden. Daarnaast financieren we onderzoek naar kinderarmoede en houden we het thema hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.

Onze zorgpartners zijn leerkrachten en directieleden van scholen, medewerkers van OCMW’s, CLB’s of andere instellingen die te maken hebben met de opvoeding van kinderen.

 

Zij komen in aanraking met de kinderen die in armoede leven en dienen de aanvraagdossiers voor nieuwe Pelicanokinderen in. Met hen sluiten wij een samenwerkingsovereenkomst af. Vervolgens beheren zij het geld waarmee Pelicanokinderen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen. Dat doen dus niet de ouders of de kinderen zelf.

 

Deze zorgpartners blijven gedurende het hele traject de vertrouwenspersoon van de Pelicanokinderen en engageren zich voor hun zorg.

Onlinebetalingen aan Pelicano verlopen via het donatieplatform iRaiser. Dat is een leverancier van digitale oplossingen voor non-profitorganisaties. Het bedrijf achter iRaiser werkt voor meer dan 750 organisaties wereldwijd, waaronder ook het WWF, het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Unicef … Je doneert dus via een externe, bijzonder goed beveiligde pagina. Al jouw gegevens worden volledig afgeschermd.

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter