Home » Stijgend sociaal isolement bij kinderen in armoede sinds corona

Stijgend sociaal isolement bij kinderen in armoede sinds corona

Stijgend sociaal isolement bij kinderen in armoede sinds corona

Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano maakt balans op bij kwetsbare kinderen in het onderwijs

 

Brussel, 29 juni 2022 – Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano trekt aan de alarmbel nu het schooljaar 2021-2022 op zijn einde loopt. De impact van de coronamaatregelen van de afgelopen jaren in het onderwijs valt niet te onderschatten, en al zeker niet voor kinderen in kwetsbare situaties. Uit een bevraging van Stichting Pelicano bij haar zorgpartners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel blijkt dat 89% van hen zegt dat kinderen in armoede een voelbare leerachterstand hebben opgelopen. Dit zorgt voor een grotere sociale kloof met leeftijdsgenoten. Ook zegt 69% van de zorgpartners dat het sociaal isolement groter is geworden, wat nefaste langetermijngevolgen kan hebben. Met het leven dat steeds duurder wordt en het nijpende lerarentekort vreest Stichting Pelicano dat er onvoldoende manieren zijn om de leerachterstand in te halen op een financieel haalbare manier.

 

Nu het schooljaar 2021 – 2022 op zijn einde komt, maakt kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano de balans op na drie coronaschooljaren. Hoewel afgelopen schooljaar startte met ‘enkel’ verplichte quarantaine voor klassen met besmettingen, hebben de coronaregels en afstandonderwijs van voorgaande schooljaren enorm veel impact gehad op kinderen, zowel op pedagogisch als sociaal vlak. Voor kinderen in armoede is de situatie zelfs nog dramatischer. Uit een bevraging van Stichting Pelicano bij haar zorgpartners blijkt dat 92% van hen vindt dat corona een grote impact heeft gehad op kinderen in kwetsbare situaties, en dat die impact nu nog steeds sterk voelbaar is.

Meer leerachterstand en groter sociaal isolement

Uit cijfers van het Federaal Planbureau bleek al dat het onderwijsniveau in het algemeen aanzienlijk gedaald is door corona. Het leerverlies wordt geraamd op 53% van de verworven kennis van een normaal schooljaar, en voor talen en wetenschappen wordt dit zelfs geschat op 60%. Uit een studie van de KU Leuven blijkt ook al dat er meer leerachterstand is in scholen met kinderen die laagopgeleide ouders hebben of uit een benadeelde omgeving komen.

 

Ook de cijfers van Stichting Pelicano schetsen een somber beeld: 89% van de bevraagde zorgpartners zegt dat kinderen in kwetsbare situaties een voelbare leerachterstand hebben opgelopen sinds corona. Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur bij Stichting Pelicano: “Onze zorgpartners – dat zijn oa. het CLB, (zorg)leerkrachten, schooldirecties en sociale diensten – staan dicht bij de kinderen en volgen hun situatie nauw op. Al bijna drie jaar zien zij de groeiende leerachterstand bij kinderen met lede ogen aan. Voor kinderen in kwetsbare situaties is het probleem nog groter: door het afstandsonderwijs en de quarantaineregels werden zij nog dieper in de sociale kloof geduwd, omdat hun (laagopgeleide) ouders hen vaak niet kunnen helpen als ze het moeilijk hebben met bepaald lesmateriaal.”

 

Door de groeiende leerachterstand wordt de sociale kloof met leeftijdsgenoten ook groter en groter. 54% van de zorgpartners ziet een negatieve impact op de schoolresultaten van kinderen in armoede, wat hun verderstudeerkansen en jobkansen op langere termijn in gevaar brengt. Daarbovenop ondervindt 69% van de zorgpartners een groter sociaal isolement bij kinderen in kwetsbare situaties. Door het gebrek aan financiële middelen kunnen ze bijvoorbeeld geen bijles betalen of ondersteundend lesmateriaal.

 

Christiaan Hoorne van Stichting Pelicano: “Het is niet omdat de coronaregels zeer soepel zijn op bepaalde momenten in de tijdslijn, zoals nu, dat de sociale kloof zomaar terug kleiner kan gemaakt worden. Eenmaal in de vicieuze armoedecirkel is het zeer moeilijk om er weer uit te geraken, zeker als er onvoldoende financiële middelen zijn om uit het sociaal isolement te ontsnappen. Neem bijvoorbeeld een warme maaltijd op school of een cadeautje kopen voor het verjaardagsfeestje van een leeftijdsgenoot. Dat kan allemaal niet, en dan zorgt het sociaal isolement voor nog meer pedagogische problemen op school.”

Sociale kloof dichten

Stichting Pelicano blikt alvast vooruit op volgend schooljaar en verwacht ook dan schrijnende situaties, met oog op het leven dat steeds duurder wordt en het nijpende lerarentekort. De kinderarmoedeorganisatie roept daarom beleidsmakers en scholenkoepels op om na te denken over manieren om de leerachterstand weg te werken zonder kwetsbare kinderen uit het oog te verliezen. Christiaan Hoorne van Stichting Pelicano: “We weten dat iedereen in het onderwijs het moeilijk heeft, leerkrachten en directies incluis. Toch voelen we ons genoodzaakt om aan de alarmbel te trekken. Doordat alles rondom ons duurder wordt en er een lerarentekort is, verkleint de kans op extra betaalbare ondersteuning voor kwetsbare gezinnen zienderogen. En dat heeft op langere termijn impact op onze maatschappij, niet alleen op economisch, maar ook op sociaal vlak.”

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter

OOK VOOR BEDRIJVEN.

Doen jij en jouw
collega’s mee?