Home » Tweede sporteditie TriToChange vestigt aandacht op kinderarmoede

Tweede sporteditie TriToChange vestigt aandacht op kinderarmoede

Tweede sporteditie TriToChange vestigt aandacht op kinderarmoede

Samenwerking met kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano mikt op 1000 deelnemers

 

Brussel, 22 maart 2022 – Op 23 en 24 april organiseert TriToChange, na een succesvolle eerste editie vorig jaar, zijn tweede Multisport Festival. Ingeschreven deelnemers, individueel of in groep, kunnen dan een eigen duatlon of triatlon afleggen. De opbrengsten van de inschrijvingen gaan integraal naar het goede doel. Dat is dit jaar kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano, die opmerkt dat financiële middelen voor sport en ontspanning schaarser worden voor mensen in armoede door onder andere de stijgende energieprijzen. “We zijn zeer verheugd met Stichting Pelicano te kunnen samenwerken, om zo sport en ontspanning ook toegankelijk te kunnen maken voor kinderen in armoede”, aldus Olivier Smekens, oprichter van TriToChange. Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich sinds begin maart inschrijven.

Samen lopen, zwemmen en fietsen tegen kinderarmoede

TriToChange organiseert op 23 en 24 april 2022 voor de tweede keer het Multisport Festival. Na een succesvolle editie vorig jaar, mikt de organisatie nu op 1000 deelnemers. De deelnemers doen een duatlon of triatlon, waar ze willen en hoe ze willen. Deelnemers kunnen dus lopen, fietsen en zwemmen. Starten en finishen doen ze op een zelfgekozen circuit. Er kan gekozen worden uit verschillende afstanden (gaande van ultra sprint tot en met de iconische Ironman afstand) en disciplines. Dat kan zowel individueel als in estafette, in school of in team verband. Het principe ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ staat centraal. Maar uiteraard zal er, voor wie dit wenst, een leaderboard worden opgesteld.

 

Samen met de 3 Belgische triatlonfederaties, de medewerking van enkele steden, scholen en clubs tracht TriToChange iedereen met een warm hart aan het sporten te brengen. Daarnaast willen ze ook de triatlon en duatlonsport in het daglicht plaatsen. Tevens dragen enkele gekende ambassadeurs (onder wie wereldkampioen duatlon Diego Van Looy, Olympiër Claire Michel, Belgian Hammers coach Nick Baelus en Miss België en ambassadrice voor Stichting Pelicano Kedist Deltour) de organisatie een warm hart toe.

 

De inschrijvingsprijs van de deelnemers van het Multisport Festival gaat ieder jaar naar een goed doel; vorig jaar ging de aandacht naar de G-sporter, in samenwerking met G Sport Vlaanderen. De opbrengsten van het sportfestival van dit jaar gaan integraal naar Stichting Pelicano, om de organisatie te helpen kinderarmoede op te lossen. Olivier Smekens, oprichter van TriToChange: “We zijn zeer blij dat we dit jaar kunnen samenwerken met Stichting Pelicano, om zo kinderarmoede in België onder de aandacht te brengen. Bij ons komt het competitieve element op de tweede plaats, en gaat het vooral over teruggeven aan de maatschappij. Inclusiviteit in de sport staat centraal.“

Sport bereikbaar maken voor kinderen in armoede

TriToChange koos om dit jaar in zee te gaan met Stichting Pelicano om sport bereikbaar te maken voor kinderen die in armoede leven. Kinderen in armoede hebben vaak niet de middelen om aan te sluiten bij een sportclub, wat kan zorgen voor sociale uitsluiting. TriToChange werkt samen met Stichting Pelicano om de aandacht te vestigen op het maatschappelijke probleem kinderarmoede en ook om kinderen in armoede te betrekken bij het sporten.

 

Kristof De Boever, Head of Corporate Partnerships bij Stichting Pelicano: “Op dit moment is het voor gezinnen in armoede nog moeilijker om rond te komen. Beschikbare financiële middelen gaan prioritair naar de basisbehoeften, waardoor er voor sport en ontspanning amper nog ruimte is. Via onze samenwerking met TriToChange hopen we hier verandering in te brengen, want het is broodnodig.“

Kinderarmoede op duurzame manier de wereld uithelpen

Stichting Pelicano zet zich al twaalf jaar in voor de duurzame begeleiding van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dat betekent: geen “korte prikjes”, maar permanente begeleiding en financiële ondersteuning tot op het moment dat ze in het werkveld terechtkomen, vanuit het idee dat kinderarmoede enkel duurzaam en samen aangepakt kan worden. Stichting Pelicano bood vandaag al ondersteuning aan meer dan 2.700 kinderen en jongvolwassenen op hun weg naar een volwaardige rol in onze maatschappij. Via samenwerking en overleg met de overheid stellen ze alles in het werk om te verhinderen dat kinderen in armoede sociaal uitgesloten worden. Samenwerkingen met organisaties zoals TriToChange stellen Stichting Pelicano in staat om ook tegemoet te komen aan andere behoeften van kinderen in armoede.

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter

OOK VOOR BEDRIJVEN.

Doen jij en jouw
collega’s mee?