Home » Kinderarmoedefonds Menen-Wervik-Wevelgem

Kinderarmoedefonds Menen-Wervik-Wevelgem

Kinderarmoedefonds Menen-Wervik-Wevelgem

Menense serviceclubs gaan samen de strijd aan tegen kinderarmoede.

 

Rotary Club Menen, Kiwanis Wervik Tabakstreek en Lions Club Menen richten samen een fonds op tegen kinderarmoede. Met de steun van Pelicano Kinderarmoedestichting die de afgelopen jaren veel expertise opbouwde in de materie, willen ze gezamenlijk middelen verzamelen, netwerken faciliteren en projecten opzetten of ondersteunen die kinderarmoede in de regio moeten verminderen. Op termijn mikt het Fonds, dat op woensdag 21 juni werd opgericht in het stadhuis van Menen, op een jaarlijks budget van €200.000.

Jammer genoeg is kinderarmoede een hot en terugkerend issue in onze samenleving. De verhalen over lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen of beperkte toegang tot de juiste zorg, komen steeds vaker in de media.

 

De regio Menen-Wervik-Wevelgem scoort slecht op vlak van kinderarmoede. 1 op de 5 kinderen wordt er in armoede geboren of komt er in de kinderjaren in armoede terecht. “De regio Menen scoort hierbij met 19,7% jammer genoeg een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde dat op 12,7% ligt. En daar willen we met de verschillende serviceclubs iets aan doen”, aldus een van de initiatiefnemers Kris Carron van Rotary Club Menen.

 

Daartoe ondertekenden vertegenwoordigers van drie serviceclubs op woensdag 21 juni ’23 een charter in het Menense stadhuis. Met de onderschrijving van het charter engageren Rotary Club Menen, Kiwanis Wervik Tabakstreek en Lions Club Menen er zich toe de koe bij de horens te vatten. Samen richten ze een fonds op waarin jaarlijks gezamenlijke middelen worden samengebracht om initiatieven te nemen tegen kinderarmoede.

 

“We willen een ondersteunende rol spelen. Vaak komen complexe vraagstukken bij scholen en brugfiguren terecht. Maar zij zijn niet steeds bij machte om ze aan te pakken. Daar willen we nu op inzetten. De ambitie is om jaarlijks een belangrijk aantal Pelicanokinderen in precaire situaties financieel te ondersteunen, om netwerken te verbinden met elkaar en de juiste mensen aan de juiste problematieken te koppelen. Met de initiatieven willen we op die manier het verschil maken in onze regio.”

 

Het Fonds kan hierbij rekenen op de ondersteuning van Pelicano Kinderarmoedestichting dat zich engageert om kinderen in kwetsbare situaties financieel te ondersteunen, minstens tot hun 18de levensjaar en dat via een zorgpartner die erover waakt dat de basisbehoeftes van het kind om gezond op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen, vervuld worden.

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter

OOK VOOR BEDRIJVEN.

Doen jij en jouw
collega’s mee?