Geen enkel kind in armoede

Een werk van lange adem

ONZE MISSIE.

Kinderarmoede de wereld uit helpen

Als het van ons afhing, bestond kinderarmoede niet in België. Tot het zover is, doen wij alles wat we kunnen om kinderen en jongeren in nood te helpen. Door langdurige materiële en sociale ondersteuning, met een structurele oplossing als resultaat.

ONZE VISIE.

Eerlijkheid, oprechtheid
en transparantie

Bij onze stichting hebben wij een kwaliteitshandvest ondertekend. Dat handvest nemen wij bijzonder ernstig. Daarin leggen we onszelf de hoogste normen op. U kunt rekenen op onze eerlijkheid, oprechtheid en transparantie, en op de toepassing van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Belgische Grondwet en alle wetten van het Koninkrijk België, en in het bijzonder het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Waar Pelicano
voor staat

Liefde voor onze medemens

Kinderarmoedestichting Pelicano is ontstaan vanuit een filantropisch gedachtegoed. Filantropie is iets wat de mensheid al sinds eeuwen doet: zorgen voor anderen die het minder goed hebben, is een diepmenselijke houding. Misschien zelfs een morele plicht.

Zorg voor kinderen

Wie één kind redt, redt de wereld. Van deze variant op een oude wijsheid zijn wij heilig overtuigd. Elk mensenleven is oneindig waardevol. Het leven verbeteren van één kind, heeft gevolgen voor hele toekomstige generaties.

Loyauteit en vertrouwen

Een kind help je niet voor even, maar als het kan voor de rest van zijn leven. Dit is onze belofte aan alle Pelicanokinderen: je kunt op ons rekenen tot je op eigen benen staat.

Maak kennis met
onze mensen

Dagelijkse werking

Peter Bals

Voorzitter van het directiecomité

Ruth Dierickx

Verantwoordelijke nalatenschappen

Kristof De Boever

Head of corporate partnerships

Christiaan Hoorne

Afgevaardigd Bestuurder

Julien Etienne

Administrateur en Sociale Coördinator voor Wallonië

Anje Huysentruyt

Sociaal coördinator voor Vlaanderen

Catherine Houman

Strategisch adviseur en projectmanager

Kristin Blondé

Marketing Directeur

Peter Bals

Voorzitter van het directiecomité

Christiaan Hoorne

Algemeen directeur

Marie-Claude Maertens

Vice-voorzitter en hoofd van het Sociaal Comité

Karl De Coux

Financieel manager

Julien Etienne

Sociaal verantwoordelijke Wallonië

VRAAG EN ANTWOORD.

De antwoorden op de meest gestelde vragen

Heb je een vraag over wat Pelicano doet? Over hoe jij kan helpen? We hebben de antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen voor je verzameld.

Kinderarmoedestichting Pelicano pakt de strijd tegen extreme kinderarmoede op een geheel eigen manier aan. Niet met eenmalige geschenken of steun, maar met langdurige ondersteuning.

 

Tot ze hun diploma hebben gehaald of opleiding hebben afgerond, kunnen Pelicanokinderen erop rekenen dat wij alles voor hen betalen op het vlak van gezonde voeding; aangepaste kledij; (para)medische zorg; sport, cultuur en vrije tijd; ondersteuning voor onderwijs; persoonlijke hygiëne.

 

Wij bieden met andere woorden Pelicanokinderen alle financiële hulp die ze nodig hebben tot ze hun actieve rol in de maatschappij kunnen opnemen.

 

Intussen doorbraken we op die manier al de armoedecirkel voor maar liefst 3.134 kinderen. Als je weet dat één Pelicanokind gemiddeld zo’n 10 jaar lang op onze steun kan rekenen, dat merk je hoe belangrijk het is dat we van zoveel mogelijk mensen de broodnodige giften krijgen.

Kinderarmoedestichting Pelicano is opgericht in 2008. Aan de basis lagen zeven vrienden, gesteund door een verzoek vanuit het Koninklijk Paleis en de toenmalige koningin Paola.

 

Kinderarmoedestichting Pelicano werd opgericht als stichting van openbaar nut, erkend bij koninklijk besluit en kreeg als doel om middelen in te zamelen via donateurs en nalatenschappen. Die middelen dienen om langdurige financiële hulp te bieden aan kinderen in België, die in de meest rauwe armoede leven.

 

Het eerste jaar was de afspraak om één kind te begeleiden in Vlaanderen, één in Brussel en één in Wallonië. Het doel was om onmiddellijk nationaal te werken. Op het einde van het eerste jaar werden al twaalf kinderen geholpen.

 

De grote vraag was constant: “Waar gaan we het nodige geld halen?” Op 1 januari 2015 ondersteunden we immers al 186 kinderen langdurig, verspreid over heel het land.

 

Daar betalen we alles voor, net alsof het onze eigen kinderen zijn. Door de snelle groei konden we niet anders dan te professionaliseren. Op dat moment hebben we de beslissing genomen om  Kinderarmoedestichting Pelicano ook de professionele structuur te geven die het vandaag nog heeft.

Als het aan ons lag, dan was er geen kinderarmoede in België. Geen enkel kind verdient het om in armoede te moeten opgroeien en om kansen te missen. Om een kind echt uit de armoede te halen, hanteren wij een eigen aanpak. Wij ondersteunen kinderen langdurig, gebaseerd op zes pijlers: gezonde voeding; aangepaste kledij; (para)medische zorg; sport, cultuur en vrije tijd; ondersteuning voor onderwijs; persoonlijke hygiëne.

 

We bieden een kind alle financiële hulp die het nodig heeft tot het zijn diploma behaald of opleiding voltooid heeft en zijn actieve rol in de maatschappij kan opnemen. Alleen zo doorbreken we de vicieuze armoedecirkel.

 

“Is het wel realistisch om alle kinderen van armoede te willen redden?” We horen het je zo denken. Hoe meer we er kunnen helpen, hoe beter. En onze aanpak bewijst dat het kan. Elke euro die je investeert in een kind in armoede wint de maatschappij 5 tot zelfs 9 keer terug. Is dat geen schitterend perspectief?

“Komt mijn bijdrage goed terecht? En wie controleert dat?” Het zijn terechte vragen. Je kunt erop rekenen dat jouw bijdrage zo goed mogelijk wordt besteed. En ja, daarop is flink wat controle: door een jaarlijkse interne én externe audit, via jaarlijkse controle door de FOD Financiën én door nauwe opvolging vanuit het Koninklijk Paleis: wees maar zeker dat jouw steun goed terechtkomt.

Veel mensen zijn nieuwsgierig om te ontdekken welke kinderen er nu precies ondersteund worden. We hopen dat je begrijpt dat we hun identiteit niet bekendmaken. Het gaat tenslotte om kwetsbare minderjarigen. Zij hebben het volste recht om discreet geholpen te worden. Dat staat trouwens ook zo vermeld in ons Charter

Er gebeurt al heel wat in ons land om (kinder)armoede tegen te gaan. Denk maar aan het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) dat de Vlaamse overheid voorziet. Er zijn ook actieplannen, school- en andere toeslagen, en uitkeringen voor mensen zonder werk of die ziek zijn. Ook instanties als OCMW’s of Kind & Gezin leveren vaak goed werk.

 

Tegelijk moeten veel gezinnen ook vandaag (steeds vaker) aankloppen bij bijvoorbeeld de voedselbanken. En als je de armoedecijfers bekijkt, dan is dat alles helaas nog niet voldoende. Om je een idee te geven:

 

  • 13,2% van de jongeren onder de 18 jaar liep in 2023 naar schatting kans op armoede in ons land. Dat zijn meer dan 307.600 kinderen en jongeren, stel je voor.
  • 4,6% van de jongeren onder de 18 jaar liep in 2023 naar schatting kans op ernstige materiële en sociale deprivatie. Dat zijn er op hun beurt 107.000.

 

Meer info en cijfers vind je op armoedecijfers.be, maar dit vertellen we er toch al graag even bij:

 

Het armoederisico verwijst naar het percentage personen met een beschikbaar inkomen dat onder de armoederisicogrens ligt. Ernstige materiële en sociale deprivatie wijst er dan weer op dat mensen zich zaken niet kunnen veroorloven die nochtans door de meeste mensen worden beschouwd als wenselijk of zelfs noodzakelijk. Denk aan de rekeningen op tijd kunnen betalen, het huis voldoende verwarmen, versleten meubels of kledij vervangen, toegang hebben tot internet …

 

Als we met zijn allen elk kind een goeie start in het leven willen geven, dan blijft jouw steun aan Pelicano meer dan nodig.

IK WIL HELPEN.

Geen kind in België
blijft achter